Over mezelf

Al heel jong wist ik al dat ik voor een menswetenschappelijke studierichting zou kiezen. Begin de jaren ‘90 behaalde ik het diploma van maatschappelijk assistent, specialisatie personeelswerk. Hiermee ging ik aan de slag in het bedrijfsleven binnen human resources. Voor mijn toenmalig werk ben ik naar de rand van Brussel verhuisd. In de hoofdstad studeerde ik vervolgens klinische psychologie en combineerde deze studies met mijn werk tot ik in 2006 mijn licentiaatsdiploma behaalde. Tot augustus '22 werkte ik als zorgpsychologe in de gevangenis. In deze job kom ik in aanraking met uiteenlopende psycho(sociale) en psychiatrische problematieken, een verscheidenheid die me heeft geleerd mij  aan te passen aan de uniciteit van elke klacht en elke cliënt. Ik ondervond ook dat het aanmoedigen van cliënten tot nadenken over lastige situaties, ingewikkelde relaties en emoties niet zonder een betrouwbare therapeutische relatie kunnen. Deze kenmerkt zich door respect, onbevooroordeeld zijn, voorspelbaarheid, het geloof in de veerkracht van mensen en in nieuwe kansen. Het samenwerken met collega’s in team heeft voor mij hierbij een meerwaarde. In mijn job ervaar ik ook veel voldoening in het werken met groepen.


Kort na mijn afstuderen als psychologe schreef ik me in aan de psychotherapieopleiding Psychoanalytische Psychotherapie. Onder impuls van deze opleiding kreeg mijn psychotherapeutisch werk verder vorm: het vrij laten spreken, een niet-wetende therapeutische houding en het centraal staan van emotionele ervaringen ‘schragen’ a.h.w. mijn psychotherapeutisch werk.


 

Ik specialiseerde mij verder in de gehechtheidstheorie en rondde in 2016 de jaaropleiding ‘Systeemtherapeutisch werken met het Hechtingsperspectief’ af.


Van oktober 2018 tot 2020 volgde ik de opleiding ‘Psychotraumatologie’ aan het Belgisch instituut voor Psychotraumatologie (www.instituutpsychotrauma.com).


Hierna voltooide ik in 2020 en 2021 de basisopleidingen EMDR Deel 1 en 2 (https://emdr-belgium.be; www.integrativa.be) en blijf ik mij ondertussen hier verder in specialiseren. 


Op de volgende pagina vertel ik meer over deze specialisaties.


Verder behaalde ik een lerarendiploma aan de specifieke lerarenopleiding psychologie en pedagogische wetenschappen. Ik kan ook terugvallen op andere gevolgde opleidingen, ondermeer rond (geweldloze) communicatie en werken met groepen, en volgde tal van studiedagen. Ik neem regelmatig deel aan intervisies en supervisies.


Als moeder van een schoolgaand kind verdiepte ik mij de laatste jaren in alles wat te maken heeft met opvoeding. Ik vind mij het meest terug in de literatuur rond onvoorwaardelijk ouderschap en rond hechting als basis van de relationele ontwikkeling.

Uitzicht op de Lembeekse bossen