Aanbod psychotherapie

Veronique BERTH (°1972)


Klinisch Psychologe

Psychotherapeute - Psychotraumatoloog - EMDR therapeute


voor jongeren, volwassenen en ouderen


Nederlands, Frans en Engels


9971 LEMBEKEWelkom op mijn webpagina's. Opgeleid tot klinisch psychologe en verder tot psychotherapeute, psychotraumatologe en EMDR therapeute bied ik te Lembeke therapie aan. Lees hieronder meer over wie ik ben en wat mij gevormd heeft.

 


Mensen komen bij mij in therapie met moeilijkheden of vragen die te maken hebben met onzekerheid, depressiviteit en neerslachtigheid, angst, burn-out, verlieservaringen, moeilijk lopende relaties of contacten, psychosomatische klachten, traumatische ervaringen,… Deze oplijsting is helemaal niet limitatief. In geval van twijfel kan u steeds vrijblijvend contact opnemen.


Elke persoon en elke reden om in psychotherapie te komen zijn uniek en ik sta dan ook open voor de eigenheid van elkeen. De ervaring van erkenning, het 'ont-moeten' en het vrij kunnen spreken over hoe je aankijkt tegen de moeilijkheden in je leven staan centraal in mijn psychotherapeutisch werk. Daarbij zoek ik niet meteen naar oplossingen maar stel ik vooral vragen. Ik probeer hiermee een ander licht te werpen op het schijnbaar vanzelfsprekende. Samen wordt getracht emoties, gedachten en gedrag te verduidelijken.

Als psychologe heb ik een aantal theoretische modellen in mijn hoofd, ze geven mij aanwijzingen over hoe psychologische problemen in elkaar zitten en behandeld kunnen worden. Hoe ik concreet tewerk ga zal verschillen al naargelang uw persoon en hulpvraag, wat voor u belangrijk, dringend, belemmerend,… is.

Ik hecht hierbij steeds veel belang aan de vertrouwensrelatie die ik met mijn cliënten opbouw. Deze dient in de eerste plaats een veilige basis te bieden waar mensen kwetsbaar kunnen zijn en over behoeften en gevoelens kunnen communiceren. De therapeutische  relatie biedt ruimte en hoop, ook voor lastige  gevoelens en tijdens moeilijke momenten.

 

Uiteindelijk is het de bedoeling te komen tot een zo goed mogelijk emotioneel evenwicht waarbij je psychische problemen verminderen of op zijn minst hanteerbaarder worden.


Wat er in de therapie gezegd wordt valt onder het strikte beroepsgeheim. Als lid van de Belgische Federatie van Psychologen onderschreef ik de deontologische code.

Ik heb een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 722106906.

Ik ben geconventioneerd. Meer info hierover zie www.psy-ovl.be. 


In de loop der jaren gaven professionele en andere ervaringen, opleidingen, studiedagen, zelfstudie, contacten met collega's via intervisie en supervisie steeds meer vorm aan mijn psychotherapeutisch werk met cliënten. Op de volgende webpagina's kan u daarover meer lezen.