Specialisaties

 

Ik specialiseerde mij in het bijzonder in het werken rond hechting en in psychotrauma:

 

Hechting

Binnen mijn opleidingen maakte ik kennis met de gehechtheidstheorie. Ik besloot me er verder in te verdiepen en rondde in 2016 de jaaropleiding Systeemtherapeutisch werken met het Hechtingsperspectief af.

 

Voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben we betekenisvolle, hechte relaties met anderen nodig. Dit begint al heel vroeg in de ontwikkeling via de verbinding die we als kind aangaan met onze belangrijkste zorgfiguur. Deze vroege relatie(s) heeft een impact op hoe we later relaties aangaan en vormgeven, hoe we naar onszelf en anderen kijken en hoe we met (negatieve) emoties omgaan. Moeilijke en vaak traumatische ervaringen kunnen deze eerste relaties op de proef stellen en er kan zich, ondanks de behoefte om dicht bij de ander te zijn, hechtingsangst ontwikkelen. We gaan ons dan aanklampend of juist vermijdend opstellen of doen afwisselend beiden.

 

Omdat hechtingskwetsuren aan de basis liggen van heel wat klachten breng ik het hechtingsperspectief vaak in mijn therapeutisch werk. In het vormen en onderhouden van veilige gehechtheid is het herkennen en kunnen uitdrukken van emoties heel belangrijk. Door cliënten hiermee te helpen worden ze geholpen met wat nodig is om intimiteit en nabijheid te creëren in hun belangrijkste relaties.

 

Psychotrauma

In het leven maken we allerlei soorten stress en soms ingrijpende gebeurtenissen mee. Situaties die intense angst, afschuw, hulpeloosheid of machteloosheid oproepen worden als ‘traumatogeen’ beschouwd. Voorbeelden zijn natuurrampen, verkeersongelukken, maar ook intiem geweld: seksueel misbruik of lichamelijke mishandeling. Sommige mensen blijven jaren of zelfs een leven lang kampen met de gevolgen ervan.

 

Je kan bij mij terecht voor individuele traumatherapie, waaronder EMDR-therapie.