Aanbod psychotherapie

Veronique BERTH (°1972)


Klinisch Psychologe, Psychotherapeute en Psychotraumatoloog i.o.


voor jongeren, volwassenen en ouderen

Aanbod Psychotherapie te 9971 Lembeke


Welkom op mijn webpagina's. Opgeleid tot klinisch psychologe en psychotherapeute bied ik te Lembeke gesprekstherapie aan. Ik heb hiermee ondertussen meer dan 12 jaar ervaring.

 


Mensen komen bij mij in therapie met moeilijkheden of vragen die te maken hebben met onzekerheid, depressiviteit en neerslachtigheid, angst, burn-out, verlieservaringen, moeilijk lopende relaties of contacten, psychosomatische klachten, traumatische ervaringen,… Deze oplijsting is vrij klassiek en helemaal niet limitatief. In geval van twijfel kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.


Elke persoon en elke reden om in psychotherapie te komen zijn uniek en ik sta dan ook open voor de eigenheid van elkeen. De ervaring van erkenning, het 'ont-moeten' en het vrij kunnen spreken over hoe je aankijkt tegen de moeilijkheden in je leven staan centraal in mijn psychotherapeutisch werk. Daarbij zoek ik niet meteen naar oplossingen maar stel ik vooral vragen. Ik probeer hiermee een ander licht te werpen op het schijnbaar vanzelfsprekende. Samen proberen we je emoties, gedachten en gedrag te verduidelijken.

Als psychologe heb ik een aantal theoretische modellen in mijn hoofd, ze geven mij aanwijzingen over hoe psychologische problemen in elkaar zitten en behandeld kunnen worden. Hoe ik concreet tewerk ga zal verschillen al naargelang jouw persoon en jouw hulpvraag, wat voor jou belangrijk, dringend, belemmerend,… is.

Ik hecht hierbij evenwel steeds veel belang aan de vertrouwensrelatie die ik met mijn cliënten opbouw. Deze dient in de eerste plaats een veilige basis te bieden waar mensen kwetsbaar kunnen zijn en over behoeften en   gevoelens kunnen communiceren. De therapeutische  relatie biedt ruimte  en hoop, ook voor lastige  gevoelens en tijdens moeilijke momenten.

 


Uiteindelijk is het de bedoeling te komen tot een zo goed mogelijk emotioneel evenwicht waarbij je psychische problemen verminderen of op zijn minst hanteerbaarder worden.


Wat er in de therapie gezegd wordt valt onder het strikte beroepsgeheim. Als lid van de Belgische Federatie van Psychologen onderschreef ik de deontologische code.

Ik heb een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 722106906.


In de loop der jaren gaven professionele en andere ervaringen, opleidingen, studiedagen, zelfstudie, contacten met collega's via intervisie en supervisie steeds meer vorm aan mijn psychotherapeutisch werk met cliënten. Op de volgende webpagina kan je daarover meer lezen. Copyright @ All Rights Reserved